سوالات متداول

سوالات متداول

تمامی اطلاعات اساتید به همراه سوابق،‌ مدارک و عکس ایشان در وبسایت موسسه در این قسمت موجود می باشد.

در پایان هر دوره مجازی، آزمونی کتبی بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که شامل تمام مطالب درسی آموزش داده شده در طول دوره می‌باشد. همچنین با توجه به عملکرد و حضور دانش آموز در طول ترم امکان برگزاری آزمون شفاهی در اتنهای ترم در کنار آزمون کتبی نیز وجود دارد. (برای اطلاعات بیشتر به قسمت قوانین سایت مراجعه نمایید.)

پس از اتمام دوره، مدرکی از طرف مرکز آموزش مجازی آنلاین به فراگیران حائز شرایط اعطا خواهد شد.  این مدرک که از جانب موسسه آکسفورد سرت صادر می گردد ، تعداد سطوح گذرانده شده و تعداد ساعات آموزشی نیز در آن قید شده است، 

با دارا بودن مدرک قابل قبول تحصیلی دانشگاهی در حوضه زبان و یا مدارک معادل و معتبر بین المللی و سابقه تدریس ۲ سال و یا بیشتر مجاز به پر کردن فرم در وبسابت و ارائه مدارک خود به موسسه می باشید. پس از بررسی اطلاعات شما،‌ در صورت واجد شرایط بودن با شما از سمت مرکز آموزش مجازی آنلاین،  تماس گرفته می شود و برای شرکت در آزمون ورودی و مصاحبه راهنمایی خواهید شد.