فایل های صوتی آموزش گرامر

فایل های صوتی آموزش گرامر

برای افزایش و سهولت یادگیری مطالب برای دانش آموزان محترم، فایل های آموزش گرامر با توجه به سطح هر دانش آموز برای هر درس از کتاب تهیه شده است. در این فایل های آموزشی سعی بر این شده که با توضیح صریح و شفاف گرامر به همراه مثال های متعدد، مطالب بصورت مفهومی تدریس شده و میزان سردرگمی و ابهامات به حداقل برسد.

 

برای نمونه دو فایل صوتیرا گوش کنید.