ثبت نام ویژه شرکت ها

ثبت نام ویژه شرکت ها

به منظور سهولت استفاده از امکانات آموزشی مرکز آموزش مجازی آنلاین، شرایط ویژه ای برای ثبت نام شرکت های متقاضی در نظر گرفته شده. نماینده آموزش از طریق شرکت به ما معرفی شده و پس از احراز هویت، ثبت شرکت در وب سایت و بررسی فرآیند آموزشی، حساب کاربری ایشان در وب سایت ایجاد می شود.

 

نماینده آموزش شركت با استفاده از حساب کاربری قادر به ثبت نام، ایجاد کلاس و اعمال تغییرات لازم می باشد. در این حالت منوی پرداخت شهریه و امور مالی برای دانش آموز غیرفعال می باشد و تمامی امور زیر نظر نماینده آموزش انجام می پذیرد.

شرکت متقاضی پس از طی مراحل اولیه، بودجه ای را در وبسایت ثبت می کند. در نتیجه نماینده آموزش شرکت مذکور به اندازه بودجه سرمایه گذاری شده قادر به ثبت نام در دوره های مختلف برای متقاضیان شرکت خود می باشد.