تدریس آنلاین

کلاس های آنلاین همانند کلاس های حضوری بصورت زنده در زمان های مشخص و منظم طبق تقویم آموزشی با قابلیت های متعدد از جمله مشارکت جمعی و اشتراک گذاری محتوا در طول ترم برگزار می شوند.

کلاس های آنلاین همانند کلاس های حضوری بصورت زنده در زمان های مشخص و منظم طبق تقویم آموزشی با قابلیت های متعدد از جمله مشارکت جمعی و اشتراک گذاری محتوا در طول ترم برگزار می شوند.

دوره آنلاین (Online Educational Course) با نام اختصاری (OEC) یکی از انواع دوره های مجازی مرکز آموزش مجازی آنلاین می باشد. کم و کیف این دوره ها مانند دوره های حضوری بوده و فراگیران محترم در کنار اینکه قادر به شرکت در جلسات منظم هفتگی بصورت مجازی (که مطابق تقویم رسمی برنامه ریزی شده و شامل ۱۰ جلسه آموزشی در طول هر ترم آموزشی می باشند) هستند، در صورت مشغول بودن در زمان های کلاسی از پیش تعیین شده یا عدم دسترسی به اینترنت می توانند در زمان های دیگر فیلم ها را دانلود کرده و به صورت آفلاین به مشاهده فیلم ضبط شده کلاس و جلسه درسی مذکور بپردازد.

در این سبک انحصاری از آموزش و دوره های مجازی که مرکز آموزش مجازی آنلاین بنیانگذار آن می باشد شرکت کنندگان در این دوره دقیقا همانند شرکت کنندگان در کلاس های حضوری در ساعات معینی در روز و با استفاده از نرم افزار ارائه شده در پکیج آموزشی اختصاصی مرکز (Adobe Connect) به صورت آنلاین در جلسات کلاسی شرکت می کنند. شرایط کلاس ها تقریبا مشابه کلاس های حضوری است، یه گونه ای که فراگیران در طول شرکت در کلاس می توانند دست خود را بلند کرده و سوال بپرسند. و استاد به صورت زنده شاهد فعالیت شرکت کنندگان بوده و به تعامل و پاسخگویی به ایشان بپردازد. همچنین استاد میتواند از صفحه مانیتور بعنوان تابلوی هوشمند استفاده کرده و کلاس را با کنترل بیشتری مدیریت نماید.